Vivaldi – Štyri ročné obdobia

K tomuto projektu spojil mím Vlado Kulíšek sily s renomovaným sláčikovým Muchovým kvartetom. Je to ďalší z celého radu netradičných umeleckých počinov, na ktorých sa tento umelec podieľa. Jeho cieľom je predstaviť notoricky známu hudbu Antonia Vivaldiho trocha iným spôsobom. Kulíšek k tomu použil neklasické pantomimické formy nielen štyroch období roku, ale aj rôzne príbehy súvisiace napríklad s ľudským životom.
Pre poslucháčov je to nezvyčajný zážitok, lebo okrem hudby majú možnosť sledovať aj celý dej, napísaný Vivaldim, aj v obraze. Skladateľove sonety tu boli podkladom k príbehu len rámcovo a niektoré časti sú poňaté veľmi moderne a pre divákov zrejme aj dosť nečakane.