Smetiak

Predstavenie „Smetiak“ je takisto založené na intenzívnej spolupráci V. Kulíška s obecenstvom. V tomto programe Vlado rozohráva celý rad komických ale aj poetických scénok zo situácie, ktorá je v svojej podstate tragická – bežný deň bezdomovca, ktorý bývá v starom smetiaku. Predvedie vám, ako je možné obyčajné veci používať neobyčajne, ako premeniť obyčajný smetiak v kosmickú loď, automobil alebo morský koráb. Dokáže bez slov a s humorom odhaliť vnútorný svet a pocity človeka, ktorý je sociálne odsúdený žiť až na samom okraji spoločnosti. S humorom se dotýká aj javov, ktoré zo sebou taká situácia prináša (alkoholizmus apod.). Vznikajú tu spontánne improvizácie a prekvapivé komické situacie. Na náhle podnety a nápady divákov musí s veľkou dávkou kreativity reagovať mím aj hudobník. Stovky odohratých repríz svedčia o tom, že sa im to úspešne darí a komunikácia s divákmi zosiluje každým ďalším predstavením.

Autormi predstavenia sú Vlado Kulíšek a Radek Michalko

    Varianty

  • večerné predstavenie pre dospelých
  • predstavenie pre SŠ
  • predstavenie pre I. alebo II. stupeň ZŠ