Škola (mimo) hrou

Predstavenie „Škola (mimo) hrou“ je z prostredia, ktoré všetci dôverne poznáme, a kde nás na prvý pohľad  nemôže nič prekvapiť.

Dvojice Kulíšek – Martínek však ponúka v svojom predstavení netradičný pohľad na školu, plný nadsádzky a humoru, ktorý je pro ňu typický. Tento program nemá ambíciu riešiť problémy školstva, jeho cieľom je len predstaviť netradičné poňatie pantomímy a najmä pobaviť malých aj veľkých divákov. Vlado Kulíšek tu vystupuje v úlohách učiteľov, ich snaha naučiť niečo svojich zverencov však vychádza väčšinou naprázdno a navyše často aj komicky.

A žiaci? Tých je predsa plné hľadisko, čo predznamenáva to, čo je pro túto tvorivú dvojicu typické – spoluprácu s obecenstvom a častú improvizáciu. Diváci tak absolvujú hodinu zemepisu, prírodopisu, ale napríklad aj spevu a telocviku. Čo sa pri nich dozvedia? To už si nechajme ako prekvapenie!

Autormi predstavenia sú Vlado Kulíšek a Radek Michalko

    Varianty

  • večerné predstavenie
  • pre 1. alebo 2.stupeň ZŠ