Pantomíma pod lupou

Tento vzdelávací program vysvetľuje v humorne ladených praktických ukážkach princípy nonverbálneho javiskového prejevu. Je zložený z pantomimických etud doprevádzaných živým hudobným podkladom a slovným komentárem. Pútavou formou je tu názorne predvedené, ako sa dá pracovať s telom a výrazom. Ako sa dajú znázorniť ľudské emócie a ako vyrozprávať na javisku príbeh bez slov. V programe je aj čásť venovaná hudebnému doprovodu, a jeho – na prvý pohľad nenápadnému – ovplyvňovaniu prežitku publika. Jednotlivé etudy pochádzajú z repertoáru divadla Fortissimo a sú vždy presne vybrané pre ľahšie pochopenie práve preberaného výrazového prostriedku. Spolupráca s publikom je aj tu samozrejmosťou a dôležitým akcentom pre väčšiu koncentráciu divákov.