Kulišáreň

Výber najúspešnejších etud minulej aj súčasnej tvorby divadla Fortissimo

V programe často účinkujú rôzni zaujímaví hostia a spolupracovníci Vlada Kulíška – speváci, komici, tanečníci, artisti a rôzni iní zabávači.

Tento program je možné po konzultácii s usporiadateľom pripraviť priamo na mieru pre konkrétnu príležitosť. Od základného variantu, ktorou je show zostavená z vybraných scénok až po veľký reprezentatívny program so známými hosťami. V minulých programoch účinkovali napríklad – Peter Cmorík, Vašo Patejdl, Peter Lipa, Miroslav Noga, Štefan Skrucaný, Martin Babjak, Boris Lenko, Mucha quartet, mnohí významní športovci a osobnosti spoločenského života atď. Pointou tohto programu je predstaviť známych ľudí aj tak, ako ich bežný človek a divák nepozná.