Kufrík

Program je určený pre deti materských škôl a mladšie triedy základnej školy. Je prvým nenúteným stretnutím s neverbálnou formou divadla – pantomímou. Deti sú vtiahnuté do diania na javisku občasným hovoreným slovom a formou hry. Ide vlastne o hovorený variant programu „Kufor“ so zmenami niekterých scénok. Program je vhodný aj pre prvú a druhú triedu ZŠ.

    Varianty

  • predstavenie pro MŠ