Kufor

Predstavenie „KUFOR“ je založené na intenzivnej spolupráci V. Kulíška s obecenstvom. Hlavnou rekvizitou na javisku je starodávný kufor, v ktorom sú rôzne čapice, klobúky a iné pokrývky hlavy. S ich pomocou rozohráva V. Kulíšek celý rad scénok, do ktorých postupne zapája obecenstvo. Diváci sledujú neverbálnu klauniádu na javisku, a bez toho, aby si to príliš uvedomovali, sa zapájajú do deja. Vznikajú spontánne improvizácie a prekvapivé komické situacie. Na náhle podnety a nápady divákov musí s veľkou dávkou kreativity reagovať mím aj hudobník.

Tento program má za sebou tisícky repríz, čo svedčí o tom, že je stále úspešný a príťažlivý pre malých aj veľkých divákov

    Varianty

  • večerné predstavenie pre dospelých
  • predstavenie pre I. alebo II. stupeň ZŠ