Charlie Chaplin

Vlado Kulíšek býva často označovaný za jedného z najlepších európskych imitátorov Charlieho Chaplina. Často to dokazuje na rôznych podujatiach, kde volne improvizuje s divákmi, pohybuje sa medzi nimi a dokáže tak bez problémov odľahčiť akúkoľvek akciu.

Charlie Chaplin - Vlado Kulisek