Zdravíme našich divákov, usporiadateľov a najmä všetkých so zmyslom pre humor